הגשת סבב תיקון

איך זה עובד? פשוט מאוד! ממלאים את השדות במידע והחומרים הנדרשים לסבב התיקון. לסיום לוחצים “שלח חומרים”

פרטי המזמין
פירוט התיקונים הנדרשים (עד 10 סעיפים לסבב זה)
צרף תמונות והסבר עליהם (עד 10 תמונות)